Regulamin

regulamin

To ważne

REGULAMIN ZIMOWEGO PARKU ROZRYWKI
BUTOROWY SNOW PARK

 1. Warunkiem uczestnictwa w oferowanych przez SNOW.pl atrakcjach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, instrukcji i poleceń obsługi snow.pl oraz przewodników i instruktorów.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone sobie, innym uczestnikom, sprzętowi i środowisku naturalnemu w wyniku nieprzestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do poszanowania praw własności i dóbr osobistych innych uczestników, obsługi snow.pl oraz osób trzecich.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania czystości i porządku na terenie, gdzie odbywają się atrakcje snow.pl, oraz do niezostawiania żadnych śmieci lub odpadków.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do nieprowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania odpowiedniego ubioru i obuwia, dostosowanego do warunków pogodowych i charakteru atrakcji.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do niekorzystania z własnego sprzętu, chyba że uzyskają zgodę obsługi snow.pl.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do nieprzekraczania dopuszczalnej liczby osób na pojazdach mechanicznych, saneczkach, pontonach lub oponach
 10. Uczestnicy zobowiązują się do nieodstępowania od grupy, trasy lub planu atrakcji, chyba że uzyskają zgodę przewodnika lub instruktora.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania ryzykownych zachowań lub manewrów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników.
 12. Uczestnicy zobowiązują się do niepalenia papierosów, fajek, cygar, e-papierosów lub innych wyrobów tytoniowych na terenie, gdzie odbywają się atrakcje snow.pl, oraz do niezażywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przed, lub w trakcie atrakcji.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do nieprzeszkadzania innym uczestnikom, obsłudze snow.pl lub osobom trzecim w korzystaniu z atrakcji, lub wykonywaniu swoich obowiązków.
 14. Uczestnicy zobowiązują się do nieprowadzenia zwierząt na terenie, gdzie odbywają się atrakcje snow.pl, chyba że uzyskają zgodę obsługi snow.pl.
 15. Uczestnicy zobowiązują się do nieprowadzenia na terenie, gdzie odbywają się atrakcje snow.pl, sprzętu nagłaśniającego, radiowego, telewizyjnego lub innego, który może zakłócać spokój, ciszę innych osób.
 16. Uczestnicy zobowiązują się do nieprowadzenia na terenie, gdzie odbywają się atrakcje snow.pl, działań, które mogą być uznane za naruszające prawo, obyczaje, moralność lub dobre imię snow.pl.

FAQ

Napisz do nas

Chętnie Ci pomożemy. Możesz skontaktować się z Nami telefonicznie, przez adres e-mail albo pisząc do Nas na czacie.

Zapraszamy Cię także do śledzenia naszych Social Media, aby być na bieżąco z najnowszymi atrakcjami lub promocjami.